Leden administratie van de
R.K. Parochiegemeenschap Schoten
 
 

Zonder de ledenadministratie geen parochie?
Maakt het uit of wij weten wie in de parochie katholiek zijn en waar zij wonen?
Ja, natuurlijk. Het heeft pastoraal belang en wij willen alle parochianen graag informeren over eucharistievieringen en andere activiteiten.
Kortom: als je elkaar niet weet te vinden wordt het heel moeilijk voor ons om een vitale gemeenschap te zijn en te blijven zijn.
Dit kan niet zonder een goede ledenadministratie.

De ledenadministratie werd tot medio oktober 1989 handmatig in een cartotheek bijgehouden. Daarna zijn wij er toe overgegaan de computer met speciale programma's voor de ledenadministratie te gebruiken. De werkzaamheden omvat o.a. het bijhouden van het omvangrijke ledenbestand van de parochie, het verzorgen van de bezorgerslijsten en etiketten voor verspreiding van het parochieblad, de verzorging van de Aktie Kerkbalans, samenstellen statistische gegevens voor het bisdom, etc.

Om de persoonlijke gegevens van de parochianen in de ledenadministratie op te nemen moeten wij vanaf 1989 voldoen aan de regels van de Wet op de privacy. Deze wet is met ingang 1 september 2001 weer aangepast.
Tot 1994 ontvingen wij automatisch informatie van de gemeente bevolking van parochianen over verhuizing, burgerlijke staat, overlijden, ed. In verband met het in werking treden van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie kregen wij geen gegevens meer.
De parochiaan moet nu zelf met ons contact op nemen om zich in te laten schrijven, alsmede wijzigingen in persoonlijke gegevens, relatie, huwelijk en uitschrijvingen.
Op onze wijze moeten wij ook aan de gegevens zien te komen, hetzij door mededelingen van bezorg(st)ers van het parochieblad, verhuisberichten PTT/KASKI en uit de krant.

Om onze ledenadministratie beter op peil te houden nemen wij en de parochies van Bisdom Haarlem en Rotterdam vanaf eind 2000 deel aan de SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). In de loop van 2001 volgen de overige bisdommen. De persoonlijke gegevens opgeslagen in computerbestanden zijn zowel door hen als ons beveiligd, zodat niet iedereen inzage heeft in uw persoonlijke gegevens.

BELANGRIJK
Vindt er bij u (binnen het gezin, de relatie) wijzigingen plaats, zoals geboorte, vertrek van kinderen uit huis, weer thuis komen wonen van kinderen, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, verhuizing, uitschrijven uit de kerk, wel/geen parochieblad wilt ontvangen, wel/niet wilt deelnemen in de actie Kerkbalans.
Bij aanmelding verzoeken wij u alle persoonlijke gegevens door te geven.
Bij afmelding gaarne achternaam, voorletters en adres doorgeven.

Hier vindt u een Mutatieformulier

De gegevens kunt u op de volgende wijze doorgeven:
Schriftelijk : Parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1, 2025 RC HAARLEM
Telefonisch : 023-5374498 (Parochiecentrum Schoten)
E-mail : ledenadm.schoten@hetnet.nl

Contactpersoon: Loes van Galen (Parochie coördinator), tel: 023-5374498