Algemene Informatie
 
 

De parochiekerk van de parochiegemeenschap Schoten is de Mariakerk aan de Rijksstraatweg 355. In deze kerk vinden elk weekend vieringen plaats en wel 's zaterdags om 19.00 uur en 's zondags om 10.00 uur. Dit zijn regelmatig Eucharistievieringen maar vaak ook Woord- en Communiediensten, gebedsdiensten en Taize vieringen. De Parochie wordt voorgegaan door de Diaken ofwel door hiertoe opgeleide parochianen (lektoren).

Op de zondagen wordt de zang als regel verzorgd door het Parochiele gemengde zangkoor Te Deum Laudamus. Voorts zingt het koor Living Colors af en toe tijdens vieringen.

Een aantal zondagen per jaar, altijd in de Vasten en de Advent, maar ook op andere zondagen, is er voor de kinderen een Kinderwoorddienst, een Kindernevendienst of een peuter/kleuter viering. Deze diensten worden speciaal voor de kinderen, verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen verzorgd door een hiertoe bestaande werkgroep.

De parochiegemeenschap geeft een parochieblad uit, het Noorderlicht genaamd. Dit blad verschijnt 10 maal per jaar en bevat o.a informatie uit de parochie en het dekenaat en talloze andere wetenswaardigheden. Uiteraard wordt het rooster van de diensten erin vermeld alsmede alle intenties voor de komende vieringen. Dit blad wordt gratis bezorgd bij alle parochianen; niet-parochianen kunnen het blad tegen portovergoeding thuis gestuurd krijgen. Het Noorderlicht is ook op deze site te lezen.

Achter de kerk aan de Lingestraat 1 is het Parochiecentrum. In dit centrum is een aantal werk- en vergaderruimten, waarin de Pastor en anderen hun werk doen en waar allerlei bestuurs- en werkgroepen bijeen komen. Dit centrum is 's morgens geopend van 09.00 tot 12.00 uur, wanneer de pastoriewacht aanwezig is. Daarnaast verzorgen vrijwilligers 's middags de openstelling van 14.00 tot 16.30 uur, behalve op woensdag.

In het parochiecentrum zijn twee zalen, beide voor 80 personen. Deze staan uiteraard de parochie en alle parochiële groeperingen ten dienste. Daarnaast echter kunnen die ruimten door derden worden gehuurd, bijv. voor een bijeenkomst na een begrafenis of crematie, voor vergaderingen en lezingen, voor ontspanningsverenigingen enz. Bruiloften en partijen zijn niet mogelijk. Huurders dienen voorts zelf voor hun catering te zorgen; het parochiecentrum speelt daarin geen rol.

Informatie over de parochie, de kerk en het parochiecentrum kan tijdens de hierboven genoemde openstellingsuren van het parochiecentrum worden verkregen onder telefoonnummer 023 - 5374498.